VTV5 - <?= /** @var TYPE_NAME */ (isset($data['title'])) ? $data['title'] : ''; ?>
Chương trình
Lịch phát sóng
  • Chủ nhật
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
Đài Truyền hình Việt Nam
Ban truyền hình tiếng dân tộc
Đồng bào ở đâu
VTV5 ở đó
quảng bá đặc sắc